Aktualu!

Ar bus kvietimas saulės elektrinėms privatiems namams 2021 metais?

TAIP, bus kvietimas „Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose“. Finansavimui skirta dar 9 mln. Eur ES lėšų

Daugiau aktualios informacijos apie kvietimą galite rasti ČIA

Dar neturite patvirtintos paramos?
Registruokitės ir gaukite asmeninį pranešimą kai tik bus paskelbta nauja parama!

APVA parama saulės elektrinei

KAIP GAUTI PARAMĄ SAULĖS ELEKTRINEI?

 • Kaip gauti paramą? Sekite informaciją www.apva.lt ir paskelbus kvietimą užpildykite registracijos formą;
 • Per kiek laiko pranešama ar gavote parama? 30 d. po kvietimo pabaigos;
 • Ką daryti gavus patvirtinimą apie skirtą paramą? Įsirengti saulės elektrinę ir užpildyti www.apva.lt kompensavimo prašymą;
 • Per kiek laiko bus išmokėta parama? Ne vėliau nei po 60 d. po kompensavimo prašymo pateikimo.

GRIAUNAME MITUS APIE PARAIŠKŲ PILDYMĄ

 • Pirmesnis pateikęs paraišką turi didesnį šansą gauti finansavimą. Netiesa, kompensacijos skyrimui, paraiškos pateikimo greitis įtakos nedaro;
 • Užpildyti paraišką yra sudėtinga, reikia užtai mokėti pinigus. Netiesa, paraiškos pildymas nieko nekainuoja. Padėsime savo klientams, užtruksime iki 10 min;
 • Parama mokama pagal faktiškai patirtas išlaidas. Netiesa, parama yra fiksuota 1 kW = 322,91 Eur. Pvz. 4,875kw elektrinės parama: 4,875×322,91Eur = 1574,19 Eur.

PATEIKUS PARAIŠKĄ IR ĮSIRENGUS ELEKTRINĘ, REIKĖS PATEIKTI KOMPENSAVIMO PRAŠYMĄ

Prie prašymo pridėkite:

 • Sąskaitą faktūrą
 • Elektrinės priėmimo-perdavimo aktą
 • Įrenginio techninę specifikaciją
 • Atestuoto rangovo deklaraciją
 • ESO gaminančio vartotojo sutarties kopiją
 • Įrengtos elektrinės nuotraukas

Saulės elektrinių paraiškos paramai gauti pildymo instrukcija: spauskite čia

Saulės elektrinės pirkimas išsimokėtinai

Pareiškėjais gali būti fiziniai asmenys kurie  po kvietimo teikti paraiškas sudaro paskolos sutartis su finansų ar kredito įstaiga. Pradinis įnašas turi būti iki 0-30 % elektrinės kainos. O pati saulės elektrinė iki 10 kW galios bei skirta elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms. Energija24 siūlo vienas mažiausių Lietuvoje 6% metines palūkanas bei patrauklausiausias saulės elektrinių kainas.

Svarbu įsidėmėti, kad valstybės parama neteikoma, kai paramos prašoma tuo pačiu unikaliu numeriu registruotam namui, sodo paskirties pastatui, butui ar žemės sklypui, kuriam jau buvo rezervuota ar išmokėta valstybės parama iš Programos priemonės, arba iš Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos – saulės elektrinės įrengimui, arba 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“ 04.1.1-LVPA-V-114 priemonės „Elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybos įrenginių įrengimas namų ūkiuose“ ir 04.1.1-LVPA-V-115 priemonės „AIE namų ūkiams“.

Paskolos sutarčių su finansų ar kredito įstaiga sudarymas ir reikalavimai

Kompensacinės išmokos teikiamos fiziniams asmenims po kvietimo teikti Projekto registracijos formas  sudariusiems paskolos  sutartis su finansų ar kredito įstaiga su pradiniu iki 30 proc. įnašu iki 10 kW galios saulės elektrinių, skirtų elektros energijos gamybai namų ūkio reikmėms, įsirengimui. Paskolos sutartis turi būti sudaryta ne trumpesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Paskolos sutartis turi būti sudaryta tarp pareiškėjo ir finansų ar kredito įstaigos.  Paskola gali būti grąžinama anksčiau, nei paskolos sutartyje nustatytas terminas, bet ne anksčiau kaip po 3 metų nuo paskolos suteikimo dienos.

Paskolos suma negali būti mažesnė už sumą, apskaičiuotą pagal fiksuotą įkainį remiamam elektrinės galingumui įrengti.

Kompensacinės išmokos dydis

Maksimalus kompensacinės išmokos dydis įsigyjant saulės elektrinę išsimokėtinai vienam pareiškėjui yra 3810 eurų. Kompensacinės išmokos dydis pareiškėjui apskaičiuojamas pagal nustatytą 1 kW fiksuotą įkainį  381 Eur/kW padauginus iš Projekto registracijos formoje nurodytos planuojamos įrengti saulės elektrinės galios (kW). Pvz . 7,7 kW saulės elektrinės parama yra : 7,7 x 381 = 2933.7 Eur

Išskirtinės įsigijimo išsimokėtinai sąlygos

Bendradarbiaujame su BigBank, kad galėtume pasiūlyti palankiausias išsimokėjimo sąlygas. Patikėkite saulės elektrinės įrengimą Energija24 ir gausite vieną geriausią saulės elektrinės komplekto kainą išsimokėjimui rinkoje!

Kaip pirkti išsimokėtinai

1. Rezervuokite reikalingos galios elektrinę

2. Kreipkitės į Energija24 telefonu +370 64446959 arba rašykite info@energija24.lt

3. Sudarykite pirkimo išsimokėtinai sutartį

4. Jūsų pirkinys bus finansuotas tiesiai į pardavėjo sąskaitą

Dažniausi klausimai ir atsakymai apie APVA paramą saulės elektrinėms įsirengti

3229,1 Eur

Didžiausia galima parama

322,91 Eur

Skiriama už 1 kW galios saulės elektrinę

4-8 metai

Atsiperkamumas gavus paramą

Saulės elektrinės paramai pretenduoti gali fizinis asmuo nuosavybės teise valdantis gyvenamosios paskirties vieno ar dviejų butų namą arba sodo namą, žemės sklypą.

Įranga turi būti nauja (nenaudota), atitikti įprastai tokiai įrangai keliamus ES standartus, ekologinius ženklus. Saulės moduliams turi būti suteikiama 10m. produkto garantija ir 25m. 80 proc. Efektyvumo garantija. Inverteriui turi būti suteikiama 5m. produkto garantija bei turi turėti pakankamą apsaugą nuo
dulkių ir drėgmės (bent IP 65).

Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami)

Finansuojama parama elektrinėms 323 Eur už 1 kW saulės elektrinės įrengtosios galios. Pvz. įsirengus 5kw saulės elektrinę paramos dydis sieks 323 EU x 5 kW = 1615 Eur ir proporcingai t.t. Didžiausia finansuojama suma 3230 Eur (10kW). Fiziniam asmeniui galima įsirengti saulės elektrinę iki 30 kW, tačiau tokiu atveju finansuojama bus 10 kW, likę 20 kW nefinansuojami.

Reikia sulaukti APVA (aplinkos projektų valdymo agentūra) kvietimo teikti paraiškas. Kvietimai skelbiami kiekvienais metais ir dažniausiai priimami 1 mėnesį nuo paskelbimo datos. 

 • Įdiegti saulės elektrinę privaloma per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos;
 • Pateikti APVA mokėjimo prašymą per 9 mėn. nuo kvietimo pabaigos.

• Namo/sodo namo ir žemės sklypo, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės unikalų numerį;
• Ketinamos įsidiegti elektrinės (fotomodulių bendrą galingumą/įrengtąją galią);
• Inverterio galingumą (pažymėti langelį iki 5 kW ar virš 5 kW);
• Elektrinės įrengimo būdą (ant žemės ar ant pastato).

 1. Pagal elektrinės įrengimo būdą (ant pastato arba integravus į pastatą – aukštesnis balas. Ant žemės – žemesnis balas)
 2. Pagal inverterio galią yra vertinama ar projektas galės gauti saulės elektrinės parama. Iki 5kW – aukštesnis balas, daugiau kaip 5 kW, bet ne daugiau kaip 10 kW žemesnis balas

• 5 metus be APVA rašytinio sutikimo negali perleisti, parduoti, įkeisti turto ar kitokiu būdu suvaržyti daiktinių teisių į elektrinę;
• 5 metus draudžiama parduoti elektros energiją ar naudoti ją ūkinei komercinei veiklai;
• sudaryti sąlygas APVA tikrinti, ar yra/veikia elektrinė per visą 5 metų laikotarpį.

Planuojama, kad 2022 metai yra paskutiniai numatyti paramos teikimo metai.

Pateikus dokumentus išmokėjimui, parama išmokama per 60 dienų

Paraiškos bus vertinamos nuo Vasario 1d. iki Kovo 1d. Rezultatai bus paskelbti Kovo mėnesį.

Taip, gali. Reikalingas notariškai patvirtintas įgaliojimas, jei registracijos formą teikia įgaliotasis fizinis ar juridinis asmuo.

Reikalingas laisvos formos sutikimas įgyvendinti projektą.

•Nuosavybės teise valdyti gyvenamosios paskirties vieno arba dviejų butų
namą arba sodo namą, ir žemės sklypą, jei elektrinė bus įrengiama ant žemės;
•Pastatai ir žemė turi būti įregistruoti VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registre (NTR) (statinio baigtumui reikalavimai nekeliami);
• Pagamintas elektros energijos kiekis (visas arba dalis) turės būti suvartojamas elektrinės įrengimo objekte;
• Vienam kvietimui fizinis asmuo gali pateikti vieną Registracijos formą.

• Įdiegti saulės elektrinę;
• Turi tapti gaminančiu vartotoju teisės aktų nustatyta tvarka (įskaitant, bet neapsiribojant) sudaryti atitinkamas sutartis su elektros energijos tiekėju ir (ar) energetikos tinklų operatoriumi, įsirengti apskaitos prietaisą (išskyrus atvejus, kai Fizinis asmuo jau yra tapęs;
gaminančiu vartotoju ir (ar) atlikęs dalį ar visus reikiamus veiksmus
• Pateikti APVAi Išlaidų kompensavimo prašymą. Čia

Parama išmokama per 60 dienų nuo prašymo pateikimo.

Atsakingai pildykite ir teikite dokumentus. Visą informaciją apie valstybės teikiamą paramą saulės elektrinių įsirengimui rasite Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros svetainėje www.apva.lt

Daugiau informacijos tel.: 864446959 arba kontaktuokite internetu